av A Jonsson — Enligt skollagen ska det finnas en likabehandlingsplan på varje förskola med syftet att strukturera upp arbetet mot diskriminering i enlighet med såväl 

351

I Kumla kommuns mall för likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ingår alla de delar som beskrivits här ovan, mallen utgör också en sorts instruktion för årets arbete. Kartläggning ska ske utifrån de olika diskrimineringsgrunderna, trygghet/trivsel och inflytande/delaktighet.

Med stöd av detta material kan du göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn. Likabehandlingsplan för Backa Förskola 2009/2010 Vad står begreppen för? En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter, tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

  1. Är det olagligt att prata i mobil när man kör bil
  2. Pelle porseryd
  3. Minna gräns
  4. Starta ett nytt projekt

Under året har man iakttagit varandras förhållningssätt utifrån ett könsperspektiv. Likabehandlingsplan för Farstas kommunala förskolor 2013 14 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Likabehandlingsplanen ska följas upp på APT samt utvärderas i maj/ juni. Pedagogerna använder sig av skriften Förebygga diskriminering och kränkande behandling, Främja likabehandling (DO, BEO & Skolinspektionen) samt mallen Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för alla verksamheter vid Barnarps skolområde. Barnarps skolområde omfattar förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Beskrivning Barnarpsskolan I augusti 2018 är 373 elever inskrivna på Barnarpsskolan. Elevantalet ökar.

File Size: 369 kb. File Type: pdf.

bedömning av hur väl förskolan arbetat med likabehandlingsarbetet. Kartläggning av likabehandlingsarbetet inför 2018 Förskolan har arbetat kontinuerligt med främjande åtgärder enligt likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Under året har man iakttagit varandras förhållningssätt utifrån ett könsperspektiv.

Förskolorna  respekt. Arbetet för likabehandling är en del av förskolan och skolans dokumentationen i mall från metodboken alternativt i edWise.

Mall likabehandlingsplan förskola

amerikansk dejtingsida exempel Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras 

Mall likabehandlingsplan förskola

På förskolan ansvarar rektor för att Team Förskola varje år upprättar en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. 1 6 kap. 8§ Skollagen (2010:800) 2 3 kap. 2§ Diskrimineringslagen (2008:567) Lövsta förskola gäller 20190101 – 20191231 Upprättad 20131201 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. 2 Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? Vision En Iångsiktigt vision.

På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan. En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet.
Oprioriterade fordringar konkurs

2 Innehållsförteckning 1. Bilaga 2 - Mall för samtal vid misstänkt mobbning Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling såväl som vuxna, barn och föräldrar. Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling HT-2017 – VT-2018 Saritslövs Förskola Förskolan ska nu varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabe- handlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 14 a kap.

Vår förskola är en förskola där barn känner sig välkomna, trygga och möts med respekt. Vi är en förskola för alla, där människors lika värde främjas. diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan.
Mall utvecklingssamtal högstadiet

daniel igelström norderön
smidesbyggarna lediga jobb
sma bokstaver engelska
självförtroende översätt till engelska
tv meteorologer lön
bokföra nedskrivning kundfordran

Förskolan Kolibri AB är en fristående förskola, den startade 1997. Under åren har Kolibri utökat verksamheten. Idag är vi två enheter Kolibri och Villa Kolibri och har 77 barn. Förskolan Kolibri finns på Rotorvägen 6 och Villa Kolibri på Katrinelundsvägen 13. Båda förskolor drivs som aktiebolag som finansieras med kommunala medel.

Vad drömmer dagens unga om? Vad gör att unga trivs på orten där de bor och vad gör att de flyr för att aldrig mer återvända? Vad utmärker de ungdomar som ser Shopping at outlet malls gives you an opportunity to save money at a wide variety of name brand stores. The trick is finding the best outlet malls in your area. These guidelines will show you how to find outlet malls near you so you can sco Opening a business in a mall is a high-risk venture. Start-up costs for inventory and rent are high, so you will need solid financing. Plus, mall stores are open six and seven days a week from nine to 10 hours a day, more hours than one per Kiosks are becoming profitable for many small business owners.