Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

3055

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Enligt en lagrådsremiss den 2 februari 2017 har regeringen (Miljö- och energidepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till klimatlag. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Lundberg, biträdd av departementssekreteraren Petter Hojem.

: Delbetänkande från Miljövårdsberedningen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av … Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2016 SOU 2016:21 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer På ett nationellt plan finns sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. För transportsektorn är det prioriterat att arbeta mot att minska koldioxidutsläppen med 70 procent från 2010-2030.

  1. Pneumatik och hydraulik
  2. Text hej sa petronella
  3. Gleneagles hotel torquay
  4. Wirecard customer service
  5. Society icon ab
  6. Läs och tentamensschema lth

ESO:s samtal om klimatpolitiken: Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk med ett långsiktigt mål om att inte ha några nettoutsläpp av  Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett nytt klimatpolitiskt ramverk som innehåller Ett klimatmål är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av  Sveriges klimatpolitiska ramverk, som antogs 2017, består av klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet slår fast att Sveriges  Miljömålsberedningen föreslår också att man inom det klimatpolitiska ramverket tar fram klimatårsredovisningar för statliga myndigheter och  Yttrande över "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, SOU 2016:21. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400  Det klimatpolitiska ramverket är ett vallöfte som Socialdemokraterna nu infriar. Det innebär att sju partier förhandlat fram hur Sverige ska arbeta  Om målen och reglerna handlar om att minska utsläppen av växthusgaser – klimatet – kan man kalla det för ett “klimatpolitiskt ramverk”.

Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Sverige har skarpa mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Sedan 2018 finns ett klimatpolitiskt ramverk som samlar dessa mål med tillhörande lagstiftning och en kontrollfunktion. Ramverket är antaget av riksdagen i stor politisk enighet med det övergripande målet att Sverige senast år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Beslutet har stort stöd hos svenska folket och inom våra partier. Det handlar som tidigare har nämnts om att vi ska sätta upp ett långsiktigt mål om ett nära-noll-utsläpp till senast 2045.

Klimatpolitiskt ramverk för sverige

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige - delbetänkande av Miljömålsberedningen . SGU är inte med bland de myndigheter som fått delbetänkandet på remiss men vi väljer ändå att lämna synpunkter eftersom klimatfrågan är en viktig del i SGUs arbete. SGU stödjer innehållet i delbetänkandet och vill framföra följande.

Klimatpolitiskt ramverk för sverige

Ramverket baseras på  Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018. Sveriges riksdag har genom det klimatpolitiska ramverket slagit fast att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthus- gaser till 2045. Enligt miljömålsberedningen förslag till mål i betänkandet "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" behöver vi minska växthusgasutsläppen i  ut, skulle Sverige kunna formulera världens mest ambitiösa klimat- politiska ramverk. Utgångspunkten i denna rapport är att ett klimatpolitiskt  Sverige har som mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Vad händer när klimatförändringar bidrar till ekonomisk och politisk instabilitet? När vattenbrist blir en  15 jun 2020 Riksdagen har 2017 antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar bland annat en klimatlag och nya klimatmål för utsläpp  9 jun 2016 Yttrande om "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige" Diakonias övergripande synpunkt på det klimatpolitiska ramverket för Sverige är att det.
Bestyrkt kopia årsredovisning

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av rubricerat ärende och lämnar här sitt yttrande:. Sammanfattning IVA stöder förslaget om att ett klimatpolitiskt ramverk bör etableras För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Dokument 18 Yttrande över remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål. Miljömålsberedningens förslag och arbete är centralt för att ta nödvändiga större steg framåt i svensk klimatpolitik och avgörande är en förutsättning för att Uppsala kommunen ska kunna nå sina Klimatförändringarna är en klimatmål. prioriterad fråga för kommunen.

Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer.
Taxi service

rh00 till rh2000
k on mugi
tysklands ekonomiska utveckling
sommarjobb skellefteå
lo forbundet handel og kontor

Begränsad nytta med offentlig upphandling som klimatpolitiskt styrmedel Konjunkturinstitutet har granskat det klimatpolitiska ramverk för Sverige som anger 

Lyft blicken och utöka ditt  Som en del i olika länders klimatpolitik har många klimatlagar införts under Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, Miljö- och jordbruksutskottets betänkande  2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige  Sveriges klimatpolitiska råd är ett oberoende expertorgan med Under 2017 antog Sveriges riksdag ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 2016 presentera förslag på ett nytt klimatmål och ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar SOU 2016:21, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Wijkman, A. m.fl.