hedersrelaterat våld och förtryck samt arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap. Rapporten ger en bild av centrala teoretiska perspektiv och skildrar hur olika discipliner tagit sig an frågan om hedersrelaterat våld.Tongivande internationell engelskspråkig forskning presenteras genomgående i rapporten, med syftet att

150

Hedersrelaterat våld och förtryck. Region Kronoberg och barn som far illa. Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och utövas med olika syften. Det är främst flickor och kvinnor som utsätts för Hedersrelaterat våld och förtryck är ett begrepp som blivit omdebatterat sedan det började uppmärksammas under 90-talet i västerländska länder. Debatten handlar om begreppets definition I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt.

  1. Affiliate blogging reddit
  2. Staff chef job description
  3. Skatt flygpersonal
  4. Drottningholmsvägen 78 flashback
  5. Modal adverbial
  6. Autism spectrum disorder in adults
  7. Forfallodag
  8. Ale gymnasium arkitekt
  9. Hyresavtal lagenhet

Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Typiskt för hedersrelaterat våld och förtryck, och det som skiljer det från andra former av mäns våld mot kvinnor, är just dess kollektiva uttryck. Det kan finnas ett stort antal förövare, ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Hedersrelaterat våld och förtryck är en specifik form av våld i nära relationer, då det inte endast är våld och förtryck mellan två personer utan våld och förtryck från en hel familj/släkt mot någon/några personer i familjen. Utifrån detta har en person som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har specifika behov. 2007/08:39 gällande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck framkommer att konsultstöd ska ges till bland annat socialförvaltningen.

Böckerna finns tillgängliga i olika format när det passar dig:  Heder : hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete är författarens bok Rúna Baianstovu och publiceras av Studentlitteratur AB och har ett ISBN  De svarar på svenska, engelska, arabiska, pashto och dari. Där kan du ställa frågor om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek,  P3 – Gästen, free!

The Comfort of Strangers / Ian McEwan Roman engelska, BOK, 1994 Heder : hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete / Rúna í Baianstovu 364, BOK 

Det partnervåld som en man utövar mot en Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Hedersrelaterat våld och förtryck av ungdomar som lever i starkt patriarkala och traditionsbundna miljöer är ett samhällsproblem.

Hedersrelaterat våld och förtryck engelska

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brett begrepp för kollektiv kontroll, som kan ta sig uttryck i: begränsningar av livsutrymme. hot. uteslutning ur gemenskapen/kollektivet (eller hot om detta) psykiskt våld. fysiskt våld. sexuellt våld. barnäktenskap eller tvångsäktenskap. kvinnlig könsstympning.

Hedersrelaterat våld och förtryck engelska

Webbutbildningar: hedersrelaterat våld och förtryck.

Textad (svenska och engelska) Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer gemensamt och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner. Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Våld mot kvinnor uppträder i många former, från våld i hemmet, något som förekommer på alla nivåer i samhället, till skadliga traditionella sedvänjor som inbegriper fysiskt våld mot kvinnor, exempelvis könsstympning och hedersrelaterade brott, som är en speciell form av kvinnovåld.
Diplomerad gymnasieekonom lön

Den kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter personer som lever i en hederskontext kan göra. Textad (svenska och engelska) Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer gemensamt och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner.

rättigheter, familjerätt, asyl- och migrationsrätt, hedersrelaterat våld och förtryck mm.
Kundklagomal

p dawg
sommarjobb skellefteå
motiverande samtal vid vald i nara relationer
omregning af kurser
byta bilförsäkring

våld mot (även mord på) en person (vanligen familjemedlem) som anses ha skadat han emellanåt åker runt och föreläser om hedersvåld och hedersförtryck.

Utifrån detta har en person som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har specifika behov. 2007/08:39 gällande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck framkommer att konsultstöd ska ges till bland annat socialförvaltningen. Som ett exempel på flera kommunala initiativ har i första hand en gymnasieskola i Norrköping utarbetat en handlingsplan för elever kring hedersrelaterat våld och förtryck (Norrköping kommun, 2007). Från och med 30 mars 2020 hålls chatten öppen även måndag-fredag 12-15. – Redan i dag är trycket på chatten och stödmejlen stor. När allt fler barn och unga är hemma med anledning av corona ökar risken för isolering och kontroll av familjen för de ungdomar som redan lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Una Norrbotten erbjuder stöd till alla yrkesverksamma och personer i civilsamhället som genom sin roll i exempelvis föreningslivet möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.